Hockeyjournaal, uw regionale hockeykrant

In onze regionale hockeykrant bespreken wij diverse achtergronden en verrichtingen van alle hockeyverenigingen in een regio. Van hoofdklassers tot vierdeklassers hebben alle verenigingen een eigen redactionele pagina, waar onder meer spelers(-sters), trainers, bestuurders, jeugdspelers en vrijwilligers voor worden geïnterviewd. Doordat er freelance journalisten in de regio actief zijn en regelmatig het contact onderhouden met de diverse verenigingen, kent de krant een sterk eigen regionaal karakter. Eventueel kunnen clubs en/of lezers zelf ideeën aandragen. 

Het Hockeyjournaal verschijnt per regio eenmalig per seizoen en wordt bij iedere club richting alle leden, supporters, sponsoren en vrijwilligers verspreid. 

De succesvolle start in maart 2008 van het Hockeyjournaal West-Brabant, heeft er toe geleid dat verenigingen uit andere regio's zich ook graag naar voren zien komen in het Hockeyjournaal. Binnen een aantal jaar is het onze bedoeling iedere hockeyvereniging in Nederland te bereiken met de krant.